O PRAZNIKU

Praznik kozjanskega jabolka se tradicionalno odvija drugi teden v oktobru v trgu Podsreda. Prireditev organizira Kozjanski park.

Jabolko, ki ga na simbolni in stvarni ravni postavimo v središče prazničnega programa, vsako leto privabi številne strokovnjake, razstavljavce in prodajalce, pa tudi številne kulturne skupine in umetnike iz domovine in tujine.

Jabolko iz visokodebelnega travniškega sadovnjaka v simbolnem pomenu pomeni varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanje in zdravo hrano ter simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacijo domačinov z zavarovanim območjem. Jabolko tako povezuje upravljavca zavarovanega območja, domačine, naravo in kulturo.

ZAKAJ PRAZNIK?

Kozjanska jabolka prihajajo iz visokodebelnih travniških sadovnjakov, ki so prioritetni, naravovarstveno med najpomembnejšimi habitati v Kozjanskem parku – tu namreč živijo nekatere vrste ogroženih ptic kot so vijeglavka, zelena žolna, pivka, veliki skovik, pogorelček, čuk in rjavi srakoper in ravno zaradi njih so ti habitati vključeni v območje Natura 2000 po »Ptičji direktivi«. Jabolko iz visokodebelnih travniških sadovnjakov pomeni varovanje narave, nadaljevanje tradicije in dediščine naših prednikov, blagostanje in zdravo hrano ter simbol prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka in identifikacije domačinov z zavarovanim območjem.

Prireditev je vsebinsko vpeta v sodobna prizadevanja po trajnostnem, krožnem in sonaravnem razvoju, ob upoštevanju načel varstva narave. Praznik kozjanskega jabolka pomembno vpliva na prepoznavnost Kozjanskega, sejemsko dogajanje pa opisujejo kot »okoljski sejem z dušo«. Odlična parkovna praksa nege visokodebelnih travniških sadovnjakov rezultira v zdravem jabolku, ki je »več kot zgolj sadež«, ohranjeni krajini, naravi in sonaravnem trajnostnem razvoju.

S prireditvijo želimo prikazati sodelovanje s prebivalci parka in skupna prizadevanja pri varstvu naravnih vrednot in ohranjanju kmetijske kulturne krajine na Kozjanskem, katere najbolj tipični razpoznavni krajinski element so visokodebelni travniški sadovnjaki s starimi sortami jablan.

Praznik kozjanskega jabolka je prireditev domačinov in mojstrskih umetniško obrtniških delavnic iz drugih območij v državi. Prireditev ima etnološki in okoljski značaj. Okoljsko osveščene – ekološke – kmetije ponujajo stare sorte jabolk, zdrave kmetijske pridelke pridelane na sonaravni način in izvirno ter domiselno predelano sadje v ozimnico. Obrtniške delavnice pa ponujajo vrhunske izdelke tradicionalne ljudske obrti.

Na prireditvi se predstavljajo društva in različne strokovne službe, ki delujejo v kozjanskem prostoru ali z njim upravljajo, ter množica glasbenih skupin, ki s kulturnim programom prispevajo k prijetnemu vzdušju na prireditvi.

Kozjansko jabolko nas s svojim simbolnim pomenom, kot sadež in kot tržno blago povezuje v okolju prijazno celoto.

SOUSTVARJALCI PRAZNIKA

Pri ustvarjanju Praznika kozjanskega jabolka nas je vsako leto več in to je garancija, da prireditev na Kozjanskem ne bo zamrla, kar pa je še pomembneje, ohranili bomo visokodebelne travniške sadovnjake.

SPONZORJI IN DONATORJI 

Brez sponzorjev in donatorjev prireditev seveda ne bi bila to kar je. Vsem se iskreno zahvaljujemo.

Občina Kozje

Občina Podčetrtek

Občina Bistrica ob Sotli

Občina Šmarje pri Jelšah

Občina Dobje

MOJ PARTNER d.o.o. Podčetrtek

MIZARSTVO DELES, Dejan Božičnik, Podsreda

Martin Kunej s.p.

Avtomehanika – avtovleka
David Milar s.p.

Rezbarstvo Marko Kostajnšek

SUHOMONTAŽA Miha Zorenč s.p.

Ivan Krenker

MIZARSTVO DELES, Dejan Božičnik, Podsreda

Kužner d.o.o.,
Poklek pri Podsredi

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound